Asistenčné služby PZP Kooperativa

Asistenčné služby PZP Kooperativa ... Asistenčné služby PZP Kooperativa" />

Na rozdiel od iných poisťovní, Kooperativa k svojmu poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom priznáva všetkým poistníkom rovnakú úroveň asistenčných služieb. Tie poskytuje na Slovensku a v zahraničí, kde platí zelená karta.

Tieto služby zahŕňajú komplexný a praktický servis tohto rozsahu:

  • predcestovnú asistenciu doma aj v zahraničí a to najmä ohľadom informácií týkajúcich sa aktuálnych menových kurzov, zjazdnosti, ceny paliva a poplatkov za cesty
  • technickú asistenciu pri havárii a poruche, najmä opravu, odťah a úschovu auta, asistenciu pre pokračovanie v ceste, asistenciu pri krádeži a tiež pri zabuchnutí kľúčov
  • lekársku asistenciu, najmä pri nehode a ošetrení, hospitalizácii, repatriácií či pri vyslaní rodinného príslušníka, avšak tu väčšinu akcií poisťovňa len organizuje
  • administratívno-právnu asistenciu, najmä ak ide o právne rady, vyhľadávanie dodávateľov služieb, tlmočenie, preklady, stratu dokladov či pri regresnom konaní

Cena, zľavy a bonusy

Poisťovňa Kooperativa podobne, ako aj ostatné poisťovne pôsobiace v segmente povinného zmluvného poistenia, ponúka k cenám z cenníka poistenia rôzne individuálne zľavy, bonusy a zvýhodnenia. Tie môžu znížiť pôvodnú výšku poistného aj o viac ako polovicu.

Na ceny PZP majú zásadný vplyv najmä tieto kategórie zliav a bonusov:

Bonus za bezškodový priebeh: Štandardne poskytovaným bonusom pri povinnom zmluvnom poistení je bonus za bezškodový priebeh. Tu platí jednoduché pravidlo, že čím dlhšiu dobu nemal vodič škodovú udalosť hradenú z PZP, tým vyšší je bonus a tým nižšia je cena poistenia. Za 5 rokov bezškodového priebehu získate zľavu až 60 % z ceny poistného.

Zľava pre špecifickú kategóriu vodičov: Kooperativa ponúka PZP s možnosťou získania zľavy až do 50 % pre dve špecifické kategórie vodičov. Prvou kategóriou sú dôchodcovia, čiže seniori poberajúci dôchodok, druhou držitelia preukazu ZŤP. Ak patríte do jednej z týchto skupín, môžete získať poistenie za ešte výhodnejších cenových podmienok.

Ďalšie zľavy: Poisťovňa tiež zvýhodňuje platbu ročne zľavou vo výške 3 %. Pri poistení viacerých áut získavate aj množstevnú zľavu. Pri poistení starších áut s rokom výroby po roku 1945 získate tiež výhodnejšiu cenu povinného zmluvného poistenia. Všetky zľavy sú kalkulované individuálne, preto je najlepšie porovnanie poistenia na mieru.

PLATENIE NA SPLÁTKY, ALE S PRIRÁŽKOU

AK BY STE CHCELI ZAPLATIŤ POISTNÉ ZA POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE V KOOPERATIVE NIE NA CELÝ ROK VOPRED, ALE NAPRÍKLAD NA VIACERO SPLÁTOK, MUSÍTE POČÍTAŤ S PRIRÁŽKOU K POISTENIU. PRI POLROČNEJ PLATBE JE TÁTO PRIRÁŽKA VO VÝŠKE 3 €, PRI ŠTVRŤROČNEJ 5 €.

Kontakt, zrušenie, výpoveď a ďalšie užitočné informácie

Chcete získať ďalšie informácie, napríklad ohľadom ukončenia PZP? Hľadáte tlačivo či vzor pre žiadosť o zrušenie PZP? Alebo chcete vedieť, či nezaplatenie poistky môže znamenať problém pri poistnom plnení? Viac informácií získate po kontaktovaní poisťovne.

Môžete na to využiť poštovú adresu aj iné druhy kontaktu:

Adresa pre písomnú korešpondenciu: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.

Infolinka : Pokiaľ potrebujete viac informácií ohľadom poistenia auta či poistných podmienok, môžete v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 kontaktovať call centrum na čísle 0800 120 000. Pre nahlásenie škody môžete využiť nonstop infolinku 850 111 577, alternatívne pri volaní zo zahraničia číslo +421 2 5729 9983.

Telefón pre asistenčné služby: Ak ste poistencom Kooperativy a potrebujete využiť asistenčné služby v prípade problémov s vozidlom, je tu pre vás nonstop linka. Poisťovňa má zriadené dve telefonické linky a to pre volanie z územia Slovenska na čísle 18 118 a pre volanie zo zahraničia na čísle + 421 2 6353 2236.

Výpoveď a zrušenie: Pokiaľ máte uzatvorené poistenie a chceli by ste ho ukončiť, môžete sa písomnou formou obrátiť na poisťovňu Kooperativa na jej adrese pre poštovú korešpondenciu. Nezabudnite uviesť dôvod výpovede, priložiť potrebné dokumenty ako prílohy, ak to je potrebné a overiť si, či výpoveď poisťovňa dostala.

Kategórie:PZP