PZP

Asistenčné služby PZP Kooperativa

Asistenčné služby PZP Kooperativa

Na rozdiel od iných poisťovní, Kooperativa k svojmu poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom priznáva všetkým poistníkom rovnakú úroveň asistenčných služieb. Tie poskytuje na Slovensku a v zahraničí, kde platí zelená karta. Tieto služby zahŕňajú komplexný a praktický servis tohto rozsahu: predcestovnú asistenciu doma aj v zahraničí a to najmä ohľadom informácií týkajúcich sa aktuálnych menových kurzov, zjazdnosti, ceny paliva a poplatkov za cesty technickú asistenciu pri havárii Asistenčné služby PZP Kooperativa