Prvá
pomoc

zamestnávateľom, zamestnancom
a živnostníkom

Žiadosti a výkazy v rámci opatrenia
1 a 3 (3A, 3B) za mesiac SEPTEMBER môžete zasielať najneskôr
do 30. novembra 2020
.
kreslený hrdina podnikateľ ovplyvnený dopadom vírusu
Prvá pomoc PLUS

zamestnávateľom, zamestnancom
a živnostníkom

Žiadosti a výkazy za mesiac
OKTÓBER môžete zasielať
od 9. novembra do 31. januára 2021
.