Môže akupunktúra pomôcť liečiť erektilnú dysfunkciu?

Môže akupunktúra pomôcť liečiť erektilnú dysfunkciu? ... Môže akupunktúra pomôcť liečiť erektilnú dysfunkciu?" />

Kľúčové body

Akupunktúra môže mať pozitívny vplyv na krvný obeh, čo môže viesť k liečbe erektilnej dysfunkcie.

Výskum potvrdil prínos akupunktúry v liečbe erektilnej dysfunkcie spôsobenej psychickými problémami.

Akupunktúra je tradičná čínska metóda, pri ktorej sa stimulujú určité body tela, zvyčajne pomocou tenkých ihiel. Je založená na obnovení rovnováhy chi (vyslovuje sa či) vo vašom tele, čím sa obnoví a udrží jeho zdravie.

Erektilná dysfunkcia sa objavuje vtedy, keď muž nedokáže získať alebo udržať si potrebnú erekciu pre pohlavný styk. Erektilná dysfunkcia má množstvo príčin, ktoré môžu byť medicínskeho alebo fyzického charakteru, alebo psychickej či emocionálnej podstaty. Môže byť tiež výsledkom vedľajších účinkov niektorých liekov.

Môže akupunktúra pomôcť liečiť erektilnú dysfunkciu?

Výskum účinkov akupunktúry na liečbu erektilnej dysfunkcie je obmedzený a doteraz existuje len málo štúdií. Tieto štúdie sa primárne zameriavali na pacientov s erektilnou dysfunkciou, ktorá bola spôsobená skôr psychologickými, než medicínskymi alebo fyzickými problémami. Avšak niektoré výsledky v súvislosti s liečbou psychickej erektilnej dysfunkcie sú nádejné.

V jednej štúdii boli účastníci testovaní v dvoch skupinách. Jedna podstúpila akupunktúru v špeciálnych akupresúrach pre erektilnú dysfunkciu (na jej liečbu sa ihly umiestňujú pozdĺž brucha, rúk a nôh). Kontrolná skupina dostávala akupunktúru v iných častiach tela. Asi dve tretiny pacientov zo skupiny, ktorá dostávala skutočnú liečbu erektilnej dysfunkcie, vykázali známky zlepšenia príznakov tohto ochorenia v porovnaní s kontrolnou skupinou.

Niektorí pacienti z kontrolnej skupiny mohli „preskočiť“ a rovnako dostať skutočnú liečbu akupunktúrou. U niektorých z nich sa potvrdilo zlepšenie príznakov erektilnej dysfunkcie.

Ďalšie štúdie vykazujú nejednoznačné výsledky. Vykonané štúdie naznačujú, že môže existovať istá účinnosť liečby akupunktúrou u erektilnej dysfunkcie spôsobenej psychickými alebo emocionálnymi problémami. Je však potrebné vykonať viac takýchto štúdií.

Ako to funguje?

O akupunktúre sa hovorí, že účinne stimuluje nervy, ktoré uvoľňujú hormóny, čím sa zvyšuje prah bolesti. Rovnako môže zvýšiť obeh krvi, pomôcť regulovať hladinu cukru v krvi a vytvárať ďalšie prínosy pre zdravie. Čoho výsledkom môže byť aj lepšia erekcia.

Energetické chodníčky prechádzajúce telom umožňujú energii chi prúdiť a liečiť. Praktici čínskej medicíny opisujú akupunktúru ako spôsob, ako odblokovať energetické cesty a umožniť pomalé uzdravenie. Avšak nie je celkom známe, ako daná technika funguje.

Po objavení nových technológií, ktoré skúmajú energetické toky, budeme ale lepšie rozumieť teóriám prúdenia energie.

Tradičná čínska metóda používania ihiel je hlavným typom akupunktúry, ktorý bol skúmaný v súvislosti s liečbou erektilnej dysfunkcie. Predpokladá sa, že uvoľňovanie hormónov a zvýšený krvný obeh pomáha tým, ktorý touto nemocou trpia.

Výhody akupunktúry pri liečbe erektilnej dysfunkcie sú zamerané na erektilnú dysfunkciu spôsobenú psychologickými príčinami. Neboli vykonané žiadne testy ani štúdie o tom, ako akupunktúra môže pomôcť pri erektilnej dysfunkcii spôsobenej zdravotným stavom, zraneniami alebo vedľajšími účinkami liekov.

Ale dokonca aj prínosy pri liečbe erektilnej dysfunkcie psychologického charakteru sú len zanedbateľné a neboli širšie skúmané. Je potrebné vykonať ešte viac výskumov zameraných na akupunktúru a jej liečebné účinky pri erektilnej dysfunkcii.

Všeobecné pokyny pre akupunktúru

Ak uvažujete o akupunktúre pri liečbe erektilnej dysfunkcie alebo pri akomkoľvek inom ochorení, je dôležité vyhľadať kvalifikovaného špecialistu na túto metódu. Určite byť mal byť minimálne licencovaný a nevykonávať prax bez povolenia. Pred návštevou akupunkturistu si nezabudnite najprv prečítať zákonné požiadavky, ktoré sú dostupné na internete. I niektorí lekári využívajú akupunktúru ako súčasť svojej lekárskej praxe.

Kontaktujte svoju zdravotnú poisťovňu a opýtajte sa, či pokrýva liečbu akupunktúrou. Niektoré poisťovne pokrývajú aspoň časť nákladov.

Počet kúr, ktoré potrebujete podstúpiť, záleží od vášho zdravotného stavu. Jedna štúdia však stanovila časový rámec štyroch týždňov s dvomi kúrami týždenne. Váš lekár vám ale bude vedieť poskytnúť lepšiu predstavu o tom, ako často by ste mali prípadné kúry absolvovať.

Na akupunktúru neexistuje žiadna konkrétna príprava, no opýtajte sa opäť pri návšteve lekára, aký typ prípravy by odporučil.

Potenciálne riziká akupunktúry

Rovnako ako pri každej inej liečbe, i akupunktúra má svoje riziká, ale nežiadúce účinky sa objavujú len s nízkou frekvenciou. V prvom rade nezabudnite kontaktovať profesionálneho akupunkturistu. Ak akupunktúru dostanete od nekvalifikovaného liečiteľa, hrozí vám nasledujúce:

  • prepichnutie orgánov
  • infekcia
  • poškodenie nervov

Ubezpečte sa teda, že váš liečiteľ je certifikovaný, používa jednorazové ihly a dodržiava pokyny FDA pri likvidácii i sterilizácii ihly.

Alternatívne liečby erektilnej dysfunkcie

Ďalšie alternatívne liečby

Mnohé ďalšie liečebné postupy sa ukázali ako účinné pri rôznych príčinách erektilnej dysfunkcie. V závislosti od príčin vášho ochorenia by tiež bolo dobrým prvým krokom zmeniť svoj životný štýl. Medzi takéto kroky môžeme počítať:

udržiavať si zdravú hmotnosť

  • prestať fajčiť
  • pravidelne cvičiť
  • obmedziť užívanie alkoholu

Váš lekár môže tiež odporučiť niektoré tabletky na potenciu. Typ medikamentu, ktorý vám bude predpísaný, závisí od príčin vašej erektilnej dysfunkcie. Medzi takéto lieky patria i:

Lekár vám môže tiež navrhnúť ďalšie konzultácie ako súčasť vášho liečebného plánu, najmä ak je vaše ochorenie spôsobené depresiou, strachom, prípadne inými psychickými problémami.

Existujú aj chirurgické možnosti, ktoré pomáhajú pri erektilnej dysfunkcii spôsobenej telesným zranením alebo inými dôvodmi fyzického charakteru. Predtým, než vám lekár odporučí operatívny zákrok, však vždy navrhne vyskúšať najprv iné druhy liečby.

Kedy vyhľadať lekársku pomoc?

Predtým než sa rozhodnete pre akupunktúru, určite najprv navštívte lekára, aby ten presne určil príčinu vašej erektilnej dysfunkcie. Ak je tá spôsobená zranením, chorobou alebo dokonca depresiou, lekár by mal byť vašou prvou zastávkou. Niekedy je on sám výborným zdrojom pre nájdenie toho pravého akupunkturistu.

Ak po akupunktúre spozorujete akékoľvek náznaky infekcie v miestach liečby alebo v týchto miestach a okolí pociťujete bolesť, ihneď kontaktujte svojho lekára.

Niektorí akupunkturisti odporúčajú bylinky ako súčasť liečby. Ak sa tak stane, pred ich samotným užitím sa najprv poraďte so svojim lekárom, pretože bylinky alebo doplnky výživy môžu nepriaznivo ovplyvniť účinky niektorých liekov a spôsobovať zdravotné ťažkosti.

Pre zistenie viac informácií o účinkoch akupunktúry na erektilnú dysfunkciu je potrebný ešte výskum. Pokiaľ vyhľadáte pomoc licencovaného akupunkturistu, riziká spojené s akupunktúrou samotnou sú nízke. Licenčné podmienky týchto špecialistov sa dajú zistiť na stránkach ministerstva zdravotníctva danej krajiny. Väčšina štátov poskytuje verejnosti voľný prístup k týmto informáciám.

Pokiaľ iné možné príčiny erektilnej dysfunkcie boli vylúčené, akupunktúra môže byť nápomocnou alternatívou.