Impotencia

Impotencia ... Impotencia" />

Impotencia a erektilná dysfunkcia sú problémy, ktoré hrajú hlavnú úlohu v živote mnohých mužov. Tieto dva pojmy sa často zamieňajú, sú však medzi nimi dôležité rozdiely, aj keď niektoré zdroje mylne uvádzajú, že erektilná dysfunkcia sa predtým nazývala impotenciou.

Impotencia vs. erektilná dysfunkcia

Zdravá sexualita je ústredným aspektom existencie každého muža. Ovplyvňuje kvalitu života, duševné aj celkové zdravie, sebaúctu a sebavedomie aj vzťahy medzi partnermi. Mužská sexuálna aktivita je zložitý fyziologický proces a udržanie normálnej sexuálnej funkcie závisí od koordinácie viacerých systémov, pričom hormóny a nervové dráhy musia byť v dokonalej synchronizácii, aby mohla vzniknúť sexuálna túžba.

Neporušenosť krvných ciev, nervov a štruktúry penisu je životne dôležitá pre dosiahnutie a udržanie erekcie počas pohlavného styku. Svaly a nervy pôsobia koordinovane na ejakuláciu, ktorá sa dosiahne, keď spermie prechádzajú zo semenníkov do močovej trubice. Orgazmus je sám o sebe zložitý fenomén, ktorý zostal čiastočne mysteriózny a nie celkom pochopený. Zahŕňa synchronizáciu a synergiu medzi orgánmi, multisystémami, svalmi a rôznymi nervovými dráhami.

Počas života zákonite nastávajú zmeny v sexuálnych funkciách ako súčasť prirodzených zmien súvisiacich s vekom, ktorými prechádza ľudské telo. Sú však situácie, kedy môže vzniknúť mimoriadny problém, zvyčajne po dosiahnutí fázy pohlavnej zrelosti. Môže mať fyzickú alebo psychickú povahu a dokáže reálne „podkopať“ kvalitu života. Môže byť aj prvým príznakom základnej fyzickej, alebo psychickej choroby – preto ho nemožno ignorovať a treba ho primerane diagnostikovať a liečiť.

Pojem „mužská impotencia“, resp. „sexuálna dysfunkcia“ sa vzťahuje na problémy, ktoré znemožňujú schopnosť úplného sexuálneho styku. Ako už bolo spomenuté, nejde o jedinú chorobu alebo stav, ale skôr ide o prekážku v ktorejkoľvek z fáz, ktoré zahŕňajú mužskú sexuálnu aktivitu alebo jednu z jej zložiek, ktorými sú:

  • sexuálna túžba/libido
  • sexuálne vzrušenie/erekcia
  • orgazmus
  • ejakulácia spermií

V minulosti bolo zvykom používať výrazy „impotencia“ a „sexuálna dysfunkcia“ na opis rôznych problémov súvisiacich s každou z fáz sexuálnej aktivity (vrátane problémov s erekciou). V dnešnej dobe sa však termín impotencia v lekárskej terminológii takmer nepoužíva pre jeho negatívne konotácie.

Na druhej strane, pojem „erektilná dysfunkcia“ je  ako súčasť celého komplexu sexuálnych dysfunkcií špecificky definovaný ako nepretržitý (chronický) problém pri dosahovaní erekcie dostatočne tvrdej na penetráciu, ako aj neschopnosť udržať si dostatočnú rigiditu počas pohlavného styku.

Rôzne typy mužských sexuálnych dysfunkcií

Mužské sexuálne poruchy sú rozdelené do kategórií podľa fázy sexuálnej odpovede. Budú opísané oddelene, aj keď určité zdravotné stavy môžu spôsobiť viac ako jednu sexuálnu dysfunkciu.

Hypoaktívna porucha sexuálnej túžby

Pokles libida súvisí so znížením sexuálnej túžby, ako aj so znížením sexuálnych fantázií a myšlienok. Hoci je bežné, že z času na čas stratíte záujem o sex a úroveň libida sa môže počas života meniť, nízke libido po dlhú dobu, ktoré vedie k vyhýbaniu sa pohlavnému styku, môže narušiť vzťahy a spôsobiť značnú frustráciu. Navyše, nízke libido môže byť niekedy indikátorom inej diagnózy, preto je dôležité vyhľadať odbornú pomoc.

Toto sú niektoré z príčin poklesu libida:

Nízka hladina testosterónu

Testosterón je mužský pohlavný hormón produkovaný semenníkmi a nadobličkami. Je nevyhnutný pre udržanie sexuálnej túžby, produkciu spermií, stimuláciu rastu penisu a semenníkov, zvýšenie kostnej a svalovej hmoty, udržanie nálady a úrovne energie a ešte oveľa viac…

Hladiny testosterónu môžu z času na čas kolísať – čo je normálne, pokiaľ sa udržiavajú v normálnych medziach: 8,4 – 27,5 nanomólov/liter. Pokles hladín testosterónu súvisiaci s vekom je veľmi bežný ako súčasť normálneho procesu starnutia.

Len pre porovnanie, medzi mužmi vo veku 40-60 rokov dochádza k zníženiu celkového testosterónu o 7%, na rozdiel od 20% poklesu testosterónu u mužov vo veku 60-80 rokov. Avšak, drastický pokles hladiny testosterónu môže viesť ku kontinuálnemu poklesu sexuálnej túžby.

Vo väčšine prípadov hormonálna liečba založená na testosteróne obnoví libido aj erekciu a zvýši sexuálnu spokojnosť.

Chronické choroby

Keď sa necítite dobre v dôsledku chronických zdravotných problémov, dôjde k pochopiteľnému poklesu sexuálnej túžby. Jedným zjavným príkladom je chronická bolesť. Ďalšie chronické stavy, ktoré môžu ovplyvniť libido, sú cukrovka, obezita, pečeňová nedostatočnosť, ochorenia pľúc, srdca a obličiek, zápalové ochorenia čriev, skleróza multiplex a ďalšie.

Problémy so spánkom

Štúdie ukázali, že obštrukčné spánkové apnoe môže spôsobiť zníženie hladiny testosterónu a následne zníženie sexuálnej aktivity a libida aj u mužov, ktorí nie sú obézni. V inom výskume u mladých, zdravých mužov sa hladiny testosterónu znížili o 10 – 15 % po jednom týždni obmedzenia spánku na 5 hodín za noc.

Psychologické a emocionálne príčiny

Je všeobecne známe, že osoby trpiace depresiou pociťujú znížený alebo úplný nedostatok záujmu o činnosti, ktoré kedysi považovali za príjemné, vrátane sexuálneho styku. Pokles libido však môže byť vedľajším účinkom antidepresív, ako sú Prozac alebo Cymbalta. Medzi ďalšie príčiny patrí dlhotrvajúci stres, nízke sebavedomie, úzkosť z výkonu, problémy vo vzťahoch a ďalšie.

Poruchy mužského vzrušenia

Tieto poruchy zahŕňajú ťažkosti alebo neschopnosť vzrušiť sa počas sexu. Najčastejšou z týchto porúch je erektilná dysfunkcia, ktorá prevláda najmä v starších vekových skupinách. Na rozdiel od problémov s libidom bude človek trpiaci poruchou vzrušenia pociťovať túžbu mať sex.

Medzi najčastejšie rizikové faktory erektilnej dysfunkcie patria problémy s krvnými cievami, ktoré spôsobujú znížený prísun krvi do penisu v dôsledku zúženia tepien (väčšinou v dôsledku veku, hypertenzie, aterosklerózy, fajčenia a obezity), ako aj problém v žilovom systéme, ktorý spôsobuje príliš rýchly odtok krvi z penisu.

Diabetes, hormonálna nerovnováha (ako je pokles testosterónu alebo zvýšenie prolaktínu), ale aj psychické problémy – to všetko sú bežné rizikové faktory erektilnej dysfunkcie.

Poruchy ejakulácie

Existujú bežné stavy, ako je neschopnosť kontrolovať ejakuláciu pred, počas alebo po penetrácii (predčasná/rýchla ejakulácia), ako aj menej bežné stavy, ako je oneskorená ejakulácia alebo neschopnosť ejakulovať.

Predčasná/rýchla ejakulácia je najčastejším typom poruchy ejakulácie a v určitom štádiu života postihuje 30 % mužov. Stáva sa to, keď k ejakulácii dôjde pred alebo minútu po preniknutí a zvyčajne spôsobuje obrovský stres a frustráciu, neuspokojivé sexuálne vzťahy, ako aj vyhýbanie sa sexuálnej intimite.

Príčina predčasnej ejakulácie nie je úplne jasná. Zdá sa, že problém zahŕňa biologické faktory, ako je nadmerná citlivosť penisu spojená s narušením aktivity serotonínových receptorov. Dôvodom môžu byť aj psychologické príčiny, ako je napríklad úzkosť.

Je dôležité rozlišovať medzi primárnou a sekundárnou predčasnou ejakuláciou: prvá je vysoko rozšírená u mladších mužov, u ktorých nastane fyziologické spúšťanie erekcie, orgazmu a ejakulácie už po minimálnej stimulácii. Problém zvyčajne pretrváva, začína prvým sexuálnym stykom. Pokračuje bez významných zmien, aj keď môže dôjsť k zlepšeniu po získaní ďalších sexuálnych skúseností alebo počas dlhých, trvalých vzťahov.

Sekundárna predčasná ejakulácia sa na druhej strane typicky prejavuje u starších vekových skupín. Vyvíja sa v dôsledku určitých okolností po predchádzajúcich sexuálnych skúsenostiach bez problémov s ejakuláciou.

Napríklad veľká časť mužov s erektilnou dysfunkciou tiež zažíva predčasnú ejakuláciu v dôsledku úzkosti z výkonu. Ďalšími rizikovými faktormi sú obezita, zápaly prostaty, nerovnováha štítnej žľazy, genetické faktory, psychický stres či traumatické sexuálne zážitky, ako aj problémy vo vzťahoch.

V posledných rokoch však boli vyvinuté rôzne krémy, lieky a doplnky výživy, ktoré spolu so psycho-sexuálnou terapiou zvyčajne výrazne zlepšujú symptómy.

Oneskorená ejakulácia a neschopnosť ejakulovať sú menej časté stavy, ktoré môžu obom partnerom spôsobiť značnú úzkosť. Dôvody zahŕňajú inhibovanú sexuálnu túžbu po partnerovi, zdravotné problémy, ako je cukrovka (v dôsledku poškodenia nervov), problémy s močovým mechúrom alebo retrográdna ejakulácia po operácii prostaty (stav, pri ktorom dochádza k orgazmu), užívanie niektorých liekov (vrátane antidepresív, liekov na hypertenziu a alfablokátorov), nadmerná masturbácia, ako aj vysoká hladina stresu.

Aj v týchto situáciách môže psychosexuálna terapia spojená s liekmi ohromne pomôcť.

Mužská orgazmická porucha

Tento neobvyklý stav je charakterizovaný pretrvávajúcimi ťažkosťami pri dosahovaní orgazmu po primeranej stimulácii. Príčiny zahŕňajú choroby, ako je infekcia HIV, roztrúsená skleróza a diabetická neuropatia, alebo iné komplikácie pri operáciách pohlavných orgánov, traumy panvy, užívanie niektorých liekov (ako sú antidepresíva, lieky proti hypertenzii), ako aj rôzne psychiatrické stavy.

Sexuálna terapia v tomto prípade zahŕňa výučbu používania manuálnej alebo vibračnej stimulácie pármi počas pohlavného styku, môže sa zamerať na stratégiu mindfulness a cvičenie jogy. Tiež pomáha mužovi skúmať a upravovať očakávania orgazmu. Emocionálna inteligencia a znalosť vlastného pocitu bytia je dôležitá pre fungovanie orgazmu.

Neplodnosť (impotencia generandi)

Pri tomto type impotencie dochádza k normálnej erekcii a pohlavný styk je možný bez problémov. Muž však nemôže splodiť deti. Zvyčajne ejakuluje, ale v sperme nie sú žiadne neporušené spermie, príliš málo spermií alebo nie sú žiadne spermie.

Odporúčanie na záver

Ak chcete získať reálnu predstavu o postupe riešenia, resp. liečby pre ktorýkoľvek z vyššie uvedených stavov, budete musieť navštíviť lekára. Odborník vykoná fyzické vyšetrenie, prediskutuje akékoľvek minulé alebo súčasné zdravotné problémy a vyhodnotí zoznam liekov, ktoré v súčasnosti užívate.

Existujú riešenia na mieru šité na mieru, ktoré pomôžu s vašou konkrétnou situáciou.

V závislosti od základnej príčiny impotencie existuje viac typov liečby na zlepšenie kvality vášho života.

Dôležité! Nesnažte sa dostať impotenciu pod kontrolu sami, liekmi alebo pochybnými afrodiziakami zo sexshopu a držte sa ďalej od nelegálnych internetových ponúk, ktoré ponúkajú lieky na predpis na liečbu impotencie bez lekárskeho predpisu.

Zdroje informácií: